faq ico

שאלות ותשובות לבתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית

שאלות ותשובות לבתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית

מהי "פסולת אלקטרונית שאינה ביתית"? מתי בדיוק עליי לפנות לאקומיוניטי?
מה יהיו העלויות שלי?

הפינוי יתבצע ללא כל עלות מצדכם וללא תמורה, מעבר למימון עלות הפינוי על ידי אקומיוניטי כקבוע בחוק.

מדוע חשוב להעביר פסולת ציוד וסוללות לתאגיד מחזור ("גוף מוכר") ולא לגורמים אחרים?

בעולם וגם בישראל, מתקיים איסוף ופירוק של פסולת ציוד אלקטרוני באופן לא מוסדר, ללא קיום התשתיות הסביבתיות והבטיחותיות הנדרשות לשם מניעת זיהום הסביבה ותוך סיכון העובדים העוסקים בכך, לצורך מיצוי המרכיבים בעלי הערך שבפסולת.

עם כניסתו של החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית לתוקף, ב-1 במרץ 2014, פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות מבתי עסק אינה מותרת עוד לגורמים מזדמנים אלא רק באמצעות גוף יישום מוכר וקבלני המורשים על ידי הגוף.

קראו עוד במכתב הפנייה של המשרד להגנת הסביבה למחזיקי פסולת שאינה ביתית.

מדוע לפנות דווקא לאקומיוניטי?

לאקומיוניטי יתרונות בשלושה שדות מרכזיים:

  • ההיבט החברתי אותו חרטה אקומיוניטי על דגלה. חברת "אקולוגיה לקהילה מוגנת בע"מ", מבעלי אקומיוניטי, מעסיקה מזה שנים עובדים בעלי מוגבלויות הממיינים ומטפלים בפסולת אלקטרונית.
  • ההיבט המקצועי. הליווי והניסיון המצטבר אותו מביאה עמה ERP. חברת ERP, מבעלי אקומיוניטי, הינה חברה בינלאומית אשר בבעלותה מספר גופים מוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית ב- 16 מדינות ברחבי אירופה, בבעלות יצרניות ציוד האלקטרוניקה מהגדולות בעולם (Sony, HP, P&G, Electrolux).
  • מבנה החברה. אקומיוניטי הינה הגוף המוכר היחיד שהינו חברה לתועלת הציבור (חל"צ), היינו חברה שאין בכוונתה לחלק רווחים לבעלי המניות במקרה של עודף כי אם להשקיעו בהורדת דמי הטיפול בעבור שירותיה ובתשתיות מחזור מתקדמות ומשופרות.

 

כיצד תהליך הפינוי והמיחזור מתבצע?

ראשית, עליכם להתקשר עם אקומיוניטי בהסכם "מחזיק פסולת שאינה ביתית", אשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

אז תופנו לבחור קבלן איסוף או תתקשרו עמו ישירות, ובלבד שהוא מאושר על ידי אקומיוניטי. מאותו הרגע תהיו בקשר עם הקבלן לתיאום פינוי הציוד בכל עת שיעלה הצורך בכך ובהתאם לתנאי ההסכם.

פינוי הפסולת נעשה באמצעות הקבלנים המאושרים בלבד, ביניהם "אקולוגיה לקהילה מוגנת" המעסיקה עובדים בעלי מוגבלויות.