faq ico

שאלות ותשובות למשווקים

שאלות ותשובות למשווקים

האם אני "משווק"? מה אחריותי לפי החוק?
האם כמשווק אני מחויב לעמוד ביעדי מחזור?

למשווקים אין חובה לעמוד ביעדי מחזור , שלא כמו יצרנים ויבואנים.

האם חלה עליי חובה לדווח למשרד להגנת הסביבה או לגורמים אחרים?

כמשווק, לא חלות עליך חובות דיווח אקטיביות למשרד להגנת הסביבה בדומה לאלה החלות על היצרנים והיבואנים. עם זאת, חובה עליך לנהל רישום פנימי של הפסולת שהתקבלה ברשותך (לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים). המשרד להגנת הסביבה רשאי לעיין ברישום אם יבחר ולדרוש מידע נוסף.

אני חתום עם קבלן אשר מפנה מרשותי את פסולת הציוד למחזור. האם אני עומד בחובותיי לפי החוק?

התקשרות בין משווק לקבלן איסוף פסולת אלקטרונית אינה מהווה עמידה בתנאי החוק לכשלעצמה. יש לחתום על הסכם עם גוף מוכר, לפנות את הפסולת על ידי קבלני איסוף מאושרים על ידי הגוף המוכר ולנהל רישום לפי החוק.

הצטברה ברשותי פסולת ציוד אלקטרוני. איך אני מזמין פינוי מאקומיוניטי?

פונים טלפונית לטל': 03-6704568, שולחים מייל - tsachie@ecommunity-erp.co.il או פונים אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. תודה!

היכן אני יכול ללמוד עוד על החוק?

נשמח להזמין אותך ללמוד עוד על החוק. מקומות טובים להתחיל בהם יהיו:

 

אפשר לדעת מי כבר הצטרף?

בוודאי. ראו את רשימת המשווקים שכבר התקשרו עם אקומיוניטי כאן.

מי נכנס תחת הגדרת משווק?

כל מי שמוכר במסגרת עסקו ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות או מצברים, וכן מי - שמספק ציוד זה להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל הוא משווק על פי החוק.

גם סיטונאי או מפיץ לחנויות נחשב משווק?

לא. רק מי שמוכר לצרכנים.

מהן חובותיו של משווק?

 

  • כל משווק מחויב להתקשר בהסכם עם גוף יישום מוכר (כדוגמת אקומיוניטי), במסגרתו מממן הגוף את הפינוי והאיסוף של הפסולת הישנה הדומה .
  • כל משווק של ציוד חשמלי ואלקטרוני מחויב לקבל מכל קונה במעמד המכירה או במעמד מסירת המוצר (ככל שמדובר במוצר המסופק ללקוח בהובלה לבית) פסולתדומה למוצר הנמכר, ללא תשלום או תמורה אחרת.
  • כל משווק סוללות מחויב לשים בכל נקודת מכירה שלו כלי אצירה לאיסוף פסולת סוללות ומצברים ניידים ולאפשר לכל אדם (גם מי שאינו קונה) להשליך אליו פסולת סוללות ומצברים ניידים ללא תשלום או תמורה אחרת.
  • כל משווק מחויב להציג בעסקו (בנקודות המכירה, במרכזי השירות, באתר האינטרנט) שלט המודיע על האפשרות להחזיר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות הדומה לזו שנקנתה, וזאת ללא תשלום או תמורה. אקומיוניטי חילקה מדבקות חלון ייעודיות למילוי חובה זו, כמו כן, אקומיוניטי תספק תסריטי שיחה וכן כיתוב לאתר האינטרנט.
  • כל משווק מחויב לנהל רישום של הפסולת שהתקבלה אצלו ושפונתה (לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים).

 

מהי פסולת "דומה"?

פסולת השייכת לאותה קבוצת סיווג מוצרים המופיעה בחוק ואשר דומה בכמות - או במשקל למוצר הנמכר (אין משמעות לשם היצרן או היבואן).

האם משווק של ציוד חשמלי ואלקטרוני מחוייב להעמיד כלי אצירה לפסולת – ישנה דומה?

לא, מספיק לאפשר מסירה במעמד המכירה.

ומה בקשר למשווק סוללות?

משווק סוללות מחוייב להציב כלי אצירה מתאימים לפסולת סוללות. אקומיוניטי – מספקת כלי אצירה אלו ללא תמורה.

החל ממתי הציבור זכאי לשירותים הללו?

חל מכניסת חוק פסולת אלקטרונית לתוקף ב - 1 במרץ 2014

על מי חלה האחריות על פי החוק לוודא כי פסולת דומה ישנה אכן מפונה מבית - הלקוח ללא תמורה?

האחריות מוטלת על המשווק אשר למעשה נדרש לוודא כי כל הפועל מטעמו אכן – מפנה ואינו גובה תשלום בעבור פינוי המוצר הישן במועד אספקת המוצר החדש.

מה תפקידה של אקומיוניטי בהקשר הזה של המשווקים?

פי שכבר הוזכר, כל משווק חייב לחתום על הסכם עם "גוף יישום מוכר" לשם – מימון האיסוף והפינוי של הפסולת הדומה הישנה שנמסרה בחנות או שפונתה מבית הלקוח. אקומיוניטי אף נמצאת בהתקשרות הסכמית עם חברות ההובלה ועושה כל מאמץ על מנת להטמיע את ההנחיות ביחס לפינוי מוצרים ישנים בקרב חברות ההובלה. כמו כן, כפי שהוזכר לעיל, אקומיוניטי מספקת כלי אצירה מתאימים למשווקי סוללות.

למי שייכת הפסולת הדומה שנאספת ומפונה במימון אקומיוניטי ומה עושים – איתה?

הפסולת עוברת לבעלות אקומיוניטי בתמורה למימון האיסוף והפינוי ומועברת – למחזור במפעלי מחזור מורשים על פי כל דין. מחזור פסולת זו נספר לצורך העמידה ביעדי המחזור בהם מחוייבים היבואנים והיצרנים של הציוד או הסוללות.

כיצד יכול המשווק לצמצם את החשיפה שלו?

אקומיוניטי מציעה למשווקים להחתים את חברות ההובלה הפועלות מטעמם - ואשר עתידות לבצע את הפינויים בפועל מבית הלקוח, על מסמך המבהיר את נוהל פינוי המוצר הישן ועל התחייבות לפעול לפי הנוהל.

איזו פסולת דומה יש לפנות ללא תשלום?

החובה מתייחסת לפסולת המוכנה לפינוי, כלומר, פסולת שלא נדרש לנתקה - מתשתיות חשמל, גז או מים לצורך פינויה.

האם מותר לשלם למוביל טיפ?

הלקוח רשאי על דעת עצמו לתת טיפ למוביל, אולם אין לדרוש זאת מהלקוח - חשוב כי המוביל יבהיר שפינוי המוצר הישן הדומה אינו כרוך בתשלום וכל סכום שניתן על ידי הלקוח הוא לשיקול דעתו כטיפ בלבד.

מתי נדרש לפנות את המוצר הישן הדומה מביתו של הלקוח ללא תמורה?

פינוי מבית הלקוח ללא תמורה יתבצע במעמד אספקת המוצר הדומה החדש - בלבד. ככל שהלקוח לא מעוניין בפינוי המוצר הישן במעמד אספקת המוצר החדש או שהוא מבקש לפנות את המוצר הישן הדומה ממקום אחר, הוא לא זכאי לפינוי ללא תמורה.

אם המוצר החדש שנרכש קטן וקל משמעותית מהמוצר הישן (למשל טלויזיה) - האם המוביל חייב לקחת את הישן ללא תשלום?

החובה היא לפנות ללא תמורה כל מוצר דומה הנכנס תחת אותה קבוצת סיווג - ואשר דומה בכמות או במשקל. לכן לדוגמא, אם מתבקש במועד אספקת טלויזיה חדשה פינוי של טלויזיה ישנה, המוביל נדרש לפנותה ללא תשלום גם אם הטלויזיה הישנה כבדה יותר או קלה יותר.

האם קיימים הבדלים בין חובות משווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני שאינם – משווקים סוללות לבין משווקים של סוללות שאינם משווקים ציוד חשמלי ואלקטרוני?

קיים הבדל מרכזי בין השניים. משווק ציוד חשמלי ואלקטרוני מחויב לאפשר – מסירת פסולת דומה רק למי שרכש אצלו ציוד חדש, בעוד שמשווק סוללות נדרש לאפשר לכל אדם, אף למי שלא רכש סוללות או כל ציוד אחר, למסור פסולת סוללות בחנות המשווק.

כיצד הלקוח יכול לבדוק האם המשווק ממנו נקנה המוצר התקשר עם גוף יישום - מוכר לפי דרישת החוק?

באתר אקומיוניטי ניתן למצוא רשימה של כל המשווקים החתומים על הסכם עם - אקומיוניטי.