אודות אקומיוניטי

אודות

אודות אקומיוניטי

חברת אקומיוניטי - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית בע"מ הוקמה במהלך שנת 2013 מתוך מטרה לקבל הכרה כ"גוף יישום מוכר" על פי חוק פסולת אלקטרונית לשם קיום חובות היצרנים והיבואנים על ידי החוק.
בעלי המניות באקומיונטי הינם אקולוגיה לקהילה מוגנת בע"מ, המצויה בבעלותו המלאה של מר דני קוגן ומעסיקה אנשים בעלי מוגבלויות לטיפול בפסולת אלקטרונית וכן, של חברת  ERP שהינה חברה בינלאומית שהוקמה על ידי יצרניות אלקטרוניקה מהגדולות בעולם: Electrolux ,Sony, HP, P&G ואשר מפעילה גופים מוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית ב- 17 מדינות ברחבי אירופה.

לוגו של חברת ERP  לוגו של אקומיוניטי אקולוגיה לקהילה מוגנת

במהלך חודש ינואר 2014 אקומיוניטי הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כ"גוף יישום מוכר"  על פי חוק פסולת אלקטרונית.
מטרתה היחידה של אקומיוניטי הינה לקיים את חובות היצרנים והיבואנים על פי חוק פסולת אלקטרונית באופן היעיל ביותר ובמינימום עלויות, תוך שהיא מעוניינת להשיב ליצרנים והיבואנים הקשורים עימה בהסכם, עודפים כספיים שיוותרו ברשותה מדמי הטיפול שישולמו לה במהלך השנה  (לאחר שהמשרד להגנת הסביבה אישר את עמידתה של אקומיוניטי ביעדי המחזור הקבועים בחוק).
אקומיוניטי תפעל להגברת המודעות בציבור הישראלי לטיפול נכון בפסולת אלקטרונית וסוללות, תוך שהיא שמה דגש רב על השימוש בפסולת זו לקידום שילובם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים במעגל העבודה והפיכתה של אוכלוסייה זו מנתמכת לתורמת, יצרנית ועצמאית.  בכך אנו מאמינים תהפוך הפסולת האלקטרונית מנטל לנכס!


אקומיוניטי הגישה תכנית שיקומית ליישום סעיף 25 לחוק :

הקו המנחה אותו שאימצה לעצמה  אקומיוניטי בהיבט החברתי הינו שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט כחלק מיישום סעיף 25 לחוק.
עיקרי התפיסה בהיבט החברתי מתבססים על  העקרונות הבאים:

 • גיוס המגזר העסקי במטרה ליישם החוק תוך מתן דגש לתפיסה חברתית ותרומה לקהילה.
 • שיתוף פעולה מלא עם מרכז השלטון המקומי במטרה לרתום את הרשויות המקומיות לחזון ולפעילות החברתית כחלק מאחריותם ליישום החוק ברשויות המקומיות.
 • גיבוש תפיסה המשלבת את מערכי החינוך, הרווחה ואיכות הסביבה ברשויות המקומיות על מנת לייצר פתרון המשלב תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות בתחומי הרשויות.
 • שיתופי פעולה עם עמותות שונות וכן מוסדות המטפלים באנשים עם מוגבלויות, שימוש במתקניהם כנקודות איסוף ומתן תעסוקה לדיירי המוסדות ע"ב מיון הפסולת וגיבוש תכניות הסברה והטמעה.

משמעויות יישום החוק בהיבט השיקום והתעסוקה:

 • יישום החוק יאפשר לאסוף, למיין ולטפל בהיקף גדול יותר של פסולת אלקטרונית, הגידול בהיקפים ישפיע באופן מידי את היקף התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.
 • ההשפעה המשמעותית על גידול בכמות המועסקים נגזרת בעיקר מהגידול בהיקפי הטיפול בפסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה קטנים  -מחשבים, מדפסות, DVD  וכד'.
 • הצלחת מיזם חברתי לאומי זה לאורך זמן תבחן גם  ביכולתו להעניק לפרט כלים להתמודדות עם האתגרים הרבים העומדים בפניו וכל זאת בעזרת תוכנית טיפולית ושיקומית רחבה ויסודית.

התוכנית השיקומית תכלול:

 • שיחות תיאום ציפיות ומשוב.
 • קורסי הכשרה מקצועיים בתחומים  כמחשוב, תוכנה, מיחזור,  אבטחת מידע, הגנה על הסביבה וכד'.
 • קורסי העשרה/הרצאות העשרה במגוון נושאים כללים:  אזרחות,  בריאות, תזונה וכד'.
 • סיוע בהשלמת בגרויות.
 • סיורים מקצועיים במפעלים וחברות.
 • ארגון טיולים בדגש על היכרות עם הארץ.
 • ביקורים בתיאטרון ומוזיאונים.

חשוב להדגיש כי תפיסה זו תיושם על ידי אקומיוניטי לגבי כלל מפעלי המיחזור במדינת ישראל המחויבים על פי סעיף 25 לחוק בהעסקת אנשים בעלי מוגבלויות.
מימוש האחריות השיקומית במלואה, מאפשרת שיפור משמעותי בתהליכי השיקום של המועסקים במפעלי המיחזור.
אקומיוניטי תפעל להגדלת מספר המועסקים בתחום הטיפול במיחזור פסולת אלקטרונית.

חברי הדירקטוריון ונושאי משרה באקומיוניטי:

 1. יגאל בן שלום - יו"ר דירקטוריון
 2. איילון עמי -  דירקטור
 3. שולי אוזן - דירקטור
 4. רענן דינור - דירקטור
 5. Andreas Bohnhoff - דירקטור
 6. Umberto Raiteri - דירקטור
 7. יגאל סורברו - דירקטור
 8. רומינה מאיר – רפה - דירקטור

מנכ"ל -  צביקה רובינצ'יק
ייעוץ משפטי – עו"ד חיים ישר, ראש מחלקת סביבה וקיימות במשרד רוטנברג ושות.

 

about