תמונת מחזור אקומיוניטי
אקומיוניטי - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית בע”מ

אודות

חוק מיחזור פסולת אלקטרונית

יצרנים / יבואנים

חדשות אקומיוניטי

PAUSE

רשויות מקומיות

מחזיקי פסולת שאינה ביתית

אקומיוניטי - תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ

אקומיוניטי - תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ ("אקומיוניטי") הינה חברה הפועלת כ"גוף יישום מוכר" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומתפקידה לפעול ליישום קיום חובות יצרנים ויבואנים על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012 ("חוק פסולת אלקטרונית").

השותפים לדרך של אקומיוניטי

פינוי פסולת אלקטרונית