חינוך והוראה

אנשי חינוך יקרים,

תאגיד אקומיוניטי פועל להגברת המודעות בציבור הישראלי בכלל ובקרב צעירים בפרט לטיפול נכון בפסולת אלקטרונית וסוללות, תוך שהוא שם דגש רב על קידום שילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל העבודה. בכך מאמינים שהפסולת האלקטרונית תהפוך מנטל לנכס!

לצורך כך פותחה תוכנית ייחודית בשם "ממחזרים לסביבה ומחזירים לחברה".

התוכנית תפעל בבתי הספר באמצעות המורה שיבחר לכך.

החומרים לביצוע התוכנית החינוכית כוללים:

  • מערך שיעור אטרקטיבי וחווייתי לתלמידי בתי הספר היסודיים, כיתות ג'-ז'.
  • מצגת מידע חווייתית לגיל השלישי.
  • ערכת הסברה לצוות החינוכי אשר כוללת הנחיות להעברת השיעור, חומר רקע, הפעלות וכל מידע הנדרש להעברת השיעור בכיתה.
  • דפי פעילות יצירתית לתלמידים בכיתה (כלול בערכת ההסברה ודפי הפעילות). 

    את השיעור וערכת ההסברה ניתן לפתוח באמצעות סיסמא אותה יקבלו אנשי הצוות החינוכי מנציגי אקומיוניטי ברשויות בהן התאגיד פועל.
  • סקר שוק אותו יבצעו התלמידים כמשימת בית לאחר שעות הלימודים.
  • דף נתונים לאיסוף פסולת כיתתית.

צור עימנו קשר