נושאי משרה

חברי הדירקטוריון ונושאי משרה באקומיוניטי:

  1. יוסי חזאי – יו"ר דירקטוריון
  2. Umberto Raiteri
  3. Andreas Bohnhoff
  4. יהודה היימן
  5. מירי שאול
  6. משה סוכר
  7. רפי פרידמן
  8. אביגיל חדש
 
מנכ"ל – צביקה רובינצ'יק

ייעוץ משפטי – עו"ד חיים ישר, ראש מחלקת סביבה וקיימות במשרד גולדפרב זליגמן ושות'

צור עימנו קשר