נושאי משרה

חברי הדירקטוריון ונושאי משרה באקומיוניטי:

  1. אביגיל חדש – מ"מ יו"ר התאגיד
  2. Umberto Raiteri
  3. Andreas Bohnhoff
  4. יהודה היימן
  5. משה סוכר
  6. רפי פרידמן
 
מנכ"ל – יוסי חזאי

ייעוץ משפטי – משרד גולדפרב זליגמן ומשרד גרוס ושות'

צור עימנו קשר