נושאי משרה

חברי הדירקטוריון ונושאי משרה באקומיוניטי:

  1. אביגיל חדש – מ"מ יו"ר התאגיד
  2. Umberto Raiteri
  3. Andreas Bohnhoff
  4. יהודה היימן
  5. משה סוכר
  6. רפי פרידמן
 
מנכ"ל – יוסי חזאי

ייעוץ משפטי – משרד גולדפרב זליגמן ומשרד גרוס ושות'

אקומיוניטי – תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית בע"מ ("אקומיוניטי") הינה חברה הפועלת כ"גוף יישום מוכר" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומתפקידה לפעול ליישום קיום חובות יצרנים ויבואנים על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב – 2012 ("חוק פסולת אלקטרונית").

03-6704568

[email protected]

אימבר 7 קריית אריה, פתח תקווה

אקומיוניטי ברשת

צור קשר

אקומיוניטי - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית כל הזכויות שמורות © 2014