חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש

הרשמה לניוזלטר

שאלות ותשובות

למשווקים

למשווקים אין חובה לעמוד ביעדי מיחזור, שלא כמו יצרנים ויבואנים.

כמשווק, לא חלות עליך חובות דיווח אקטיביות למשרד להגנת הסביבה בדומה לאלה החלות על היצרנים והיבואנים. עם זאת, חובה עליך לנהל רישום פנימי של הפסולת שהתקבלה ברשותך (לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים). המשרד להגנת הסביבה רשאי לעיין ברישום אם יבחר ולדרוש מידע נוסף.

התקשרות בין משווק לקבלן איסוף פסולת אלקטרונית אינה מהווה עמידה בתנאי החוק כשלעצמה. יש לחתום על הסכם עם גוף מוכר, לפנות את הפסולת על ידי קבלני איסוף מאושרים על ידי הגוף המוכר ולנהל רישום לפי החוק.

פונים טלפונית לטל’: 03-6704568, או שולחים מייל – info@ecommunity-erp.co.il.

ניתן גם לפנות אלינו בטופס יצירת הקשר שבאתר. תודה!

כל מי שמוכר במסגרת עסקו ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות או מצברים, וכן מי – שמספק ציוד זה להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל הוא משווק על פי החוק.

זה התקציר. אנחנו ממליצים בכל מקרה לקרוא את לשון החוק לטובת מידע מלא.

  • כל משווק מחויב להתקשר בהסכם עם גוף יישום מוכר (כדוגמת אקומיוניטי), במסגרתו מממן הגוף את הפינוי והאיסוף של הפסולת הישנה הדומה .
  • כל משווק של ציוד חשמלי ואלקטרוני מחויב לקבל מכל קונה במעמד המכירה או במעמד מסירת המוצר (ככל שמדובר במוצר המסופק ללקוח בהובלה לבית) פסולתדומה למוצר הנמכר, ללא תשלום או תמורה אחרת.
  • כל משווק סוללות מחויב לשים בכל נקודת מכירה שלו כלי אצירה לאיסוף פסולת סוללות ומצברים ניידים ולאפשר לכל אדם (גם מי שאינו קונה) להשליך אליו פסולת סוללות ומצברים ניידים ללא תשלום או תמורה אחרת.
  • כל משווק מחויב להציג בעסקו (בנקודות המכירה, במרכזי השירות, באתר האינטרנט) שלט המודיע על האפשרות להחזיר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות הדומה לזו שנקנתה, וזאת ללא תשלום או תמורה. אקומיוניטי חילקה מדבקות חלון ייעודיות למילוי חובה זו, כמו כן, אקומיוניטי תספק תסריטי שיחה וכן כיתוב לאתר האינטרנט.
  • כל משווק מחויב לנהל רישום של הפסולת שהתקבלה אצלו ושפונתה (לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים).
  • פסולת השייכת לאותה קבוצת סיווג מוצרים המופיעה בחוק ואשר דומה בכמות – או במשקל למוצר הנמכר (אין משמעות לשם היצרן או היבואן).
  • משווק סוללות מחוייב להציב כלי אצירה מתאימים לפסולת סוללות. אקומיוניטי – מספקת כלי אצירה אלו ללא תמורה.
  • חל מכניסת חוק פסולת אלקטרונית לתוקף ב – 1 במרץ 2014
  • האחריות מוטלת על המשווק אשר למעשה נדרש לוודא כי כל הפועל מטעמו אכן – מפנה ואינו גובה תשלום בעבור פינוי המוצר הישן במועד אספקת המוצר החדש.

כל משווק חייב לחתום על הסכם עם “גוף יישום מוכר” לשם – מימון האיסוף והפינוי של הפסולת הדומה הישנה שנמסרה בחנות או שפונתה מבית הלקוח. אקומיוניטי אף נמצאת בהתקשרות הסכמית עם חברות ההובלה ועושה כל מאמץ על מנת להטמיע את ההנחיות ביחס לפינוי מוצרים ישנים בקרב חברות ההובלה. כמו כן, כפי שהוזכר לעיל, אקומיוניטי מספקת כלי אצירה מתאימים למשווקי סוללות.

הפסולת עוברת לבעלות אקומיוניטי בתמורה למימון האיסוף והפינוי ומועברת – למיחזור במפעלים מורשים על פי כל דין. מיחזור פסולת זו נספר לצורך העמידה ביעדי המיחזור שבהם מחוייבים היבואנים והיצרנים של הציוד או הסוללות.

אקומיוניטי מציעה למשווקים להחתים את חברות ההובלה הפועלות מטעמם – ואשר עתידות לבצע את הפינויים בפועל מבית הלקוח, על מסמך המבהיר את נוהל פינוי המוצר הישן ועל התחייבות לפעול לפי הנוהל.

החובה מתייחסת לפסולת המוכנה לפינוי, כלומר, פסולת שלא נדרש לנתקה – מתשתיות חשמל, גז או מים לצורך פינויה.

הלקוח רשאי על דעת עצמו לתת טיפ למוביל, אולם אין לדרוש זאת מהלקוח – חשוב כי המוביל יבהיר שפינוי המוצר הישן הדומה אינו כרוך בתשלום וכל סכום שניתן על ידי הלקוח הוא לשיקול דעתו כטיפ בלבד.

פינוי מבית הלקוח ללא תמורה יתבצע במעמד אספקת המוצר הדומה החדש – בלבד. ככל שהלקוח לא מעוניין בפינוי המוצר הישן במעמד אספקת המוצר החדש או שהוא מבקש לפנות את המוצר הישן הדומה ממקום אחר, הוא לא זכאי לפינוי ללא תמורה.

החובה היא לפנות ללא תמורה כל מוצר דומה הנכנס תחת אותה קבוצת סיווג – ואשר דומה בכמות או במשקל. לכן לדוגמא, אם מתבקש במועד אספקת טלויזיה חדשה פינוי של טלויזיה ישנה, המוביל נדרש לפנותה ללא תשלום גם אם הטלויזיה הישנה כבדה יותר או קלה יותר.

קיים הבדל מרכזי בין השניים. משווק ציוד חשמלי ואלקטרוני מחויב לאפשר – מסירת פסולת דומה רק למי שרכש אצלו ציוד חדש, בעוד שמשווק סוללות נדרש לאפשר לכל אדם, אף למי שלא רכש סוללות או כל ציוד אחר, למסור פסולת סוללות בחנות המשווק.

באתר אקומיוניטי ניתן למצוא רשימה של כל המשווקים החתומים על הסכם עם אקומיוניטי.

רוצים להישאר מעודכנים ולקבל את כל חדשות התאגיד?

השאירו כתובת דואר אלקטרוני ונדאג לעדכן אתכם