חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש

הרשמה לניוזלטר

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012 נכנס לתוקף ביום 1.3.2014 (לחצו כאן לעיון בנוסח החוק).

מטרות החוק למיחזור פסולת אלקטרונית:

  • לקבוע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
  • לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני
  • לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית שנוצרת מציוד חשמלי ואלקטרוני
  • להקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של ציוד חשמלי ואלקטרוני


החוק קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד חשמלי, ציוד אלקטרוני וסוללות, בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק.

לפי החוק, היצרנים והיבואנים נדרשים לדווח דיווחים חצי-שנתיים ושנתיים על הציוד שנמכר על ידם בישראל בכל שנה, וכן לממן את האיסוף של הפסולת האלקטרונית מערוצי האיסוף שנקבעו בחוק – רשויות מקומיות, משווקים ומחזיקי פסולת שאינה ביתית. את חובותיהם – עמידה ביעדי מיחזור, מימון ודיווח – נדרשים היצרנים והיבואנים לקיים באמצעות התקשרות בהסכם עם “גוף יישום מוכר” ומימון כל עלויותיו. 

איסוף פסולת אלקטרונית
עמדת מיחזור לציוד אלקטרוני

מהו “גוף יישום מוכר”?

 גוף יישום מוכר הינו חברה שאושרה והוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחראית לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם קיום חובותיהם של יצרנים ויבואנים לפי החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית. גוף יישום מוכר אחראי לביצוע המשימות הללו: 

  • מיון, שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר או טיפול בפסולת אלקטרונית באופן שימנע פגיעה בסביבה.
  • פינוי פסולת אלקטרונית מכל רשות מקומית שתתקשר עמו ומימון עלויות ההפרדה והאיסוף של פסולת אלקטרונית מכל רשות שהתקשרה עמו.
  • פינוי פסולת ציוד מכל משווק שיתקשר עמו ומימון עלויות אחסון, איסוף ופינוי פסולת ממשווקים בהתאם לחובותיהם בחוק.
  • פינוי פסולת אלקטרונית מכל בית עסק המחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית אשר יתקשר עמו ומימון עלויות פינוי הפסולת האלקטרונית שתצטבר ברשותו.
  • ככלל, כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני (החל מכמות מסוימת שמוגדרת בחוק) וכן כל יצרן ויבואן של סוללות ונורות מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר ולשלם לו דמי טיפול בכדי לעמוד בחובותיו לפי חוק פסולת אלקטרונית. אי התקשרות עם גוף יישום מוכר מהווה עבירה על החוק ועלולה לגרור קנסות.

 

אקומיוניטי הוכרה כגוף יישום מוכר ב-12.1.2014, לאחר שהגישה למשרד להגנת הסביבה תוכנית עסקית ושיקומית מלאה ולאחר שהמשרד אישר תוכניתה ואת נוסח חוזי ההתקשרות של אקומיוניטי, להגשמה יעילה וראויה של מטרות החוק.

החוק קבע יעדים שנתיים משתנים ביחס לאחוז המיחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני

שנהיעד למיחזור בחוק
201415%
201520%
201625%
201730%
201835%
201940%
202045%
202150%

הגידול במיחזור שמוגדר בחוק ביחס לסוללות ומצברים

(הטבלה מחולקת לפי סוגי החומרים השונים בסוללות ובמצברים)

שנהעופרתניקל-קדמיוםחומרים אחרים
201415%20%12.5%
201515%20%12.5%
201615%20%12.5%
201715%20%12.5%
201815%20%12.5%
201930%35%25%
202030%35%25%
202130%35%25%

 

 על כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים לעמוד ביעדים שנתיים אלה. מרגע ההתקשרות עם גוף יישום מוכר, הגוף הוא שאחראי לדאוג כי כלל היצרנים והיבואנים שהתקשרו עמו יעמדו, כקולקטיב, ביעדי המיחזור השנתיים.

רוצים להישאר מעודכנים ולקבל את כל חדשות התאגיד?

השאירו כתובת דואר אלקטרוני ונדאג לעדכן אתכם