טבלת דמי טיפול

החוק קובע שדמי הטיפול שמשלמים יצרנים או יבואנים יופנו לכיסוי ההוצאות הקבועות של גוף היישום ולמימון עלויות יישום החוק. כל יצרן או יבואן המתקשר עימנו משלם דמי טיפול עבור כל טון או חלק ממנו של ציוד חשמלי ואלקטרוני שהכניס לשוק, לפי סיווג פריטי הציוד שהוא מייצר או מייבא לארץ.

דמי הטיפול נקבעים מראש, והטבלה שקופה ואחידה עבור כל היצרנים והיבואנים שמתקשרים עם אקומיוניטי. שימו לב כי הטבלה מתעדכנת מעת לעת. דמי הטיפול נגבים בתחילתו של כל רבעון, על בסיס הדו"חות השנתיים והחצי-שנתיים האחרונים שהגיש היצרן או היבואן. במקרה של תשלום דמי טיפול עודפים – אנחנו מזכים את היצרן או היבואן בהפרש.

טבלת דמי טיפול – מחירון  2021

טבלת דמי טיפול – מחירון 2020

צור עימנו קשר