טבלת דמי טיפול

החוק קובע שדמי הטיפול שמשלמים יצרנים או יבואנים יופנו לכיסוי ההוצאות הקבועות של גוף היישום ולמימון עלויות יישום החוק. כל יצרן או יבואן המתקשר עימנו משלם דמי טיפול עבור כל טון או חלק ממנו של ציוד חשמלי ואלקטרוני שהכניס לשוק, לפי סיווג פריטי הציוד שהוא מייצר או מייבא לארץ.

דמי הטיפול נקבעים מראש, והטבלה שקופה ואחידה עבור כל היצרנים והיבואנים שמתקשרים עם אקומיוניטי. שימו לב כי הטבלה מתעדכנת מעת לעת. דמי הטיפול נגבים בתחילתו של כל רבעון, על בסיס הדו"חות השנתיים והחצי-שנתיים האחרונים שהגיש היצרן או היבואן. במקרה של תשלום דמי טיפול עודפים – אנחנו מזכים את היצרן או היבואן בהפרש.

טבלת דמי טיפול – מחירון 2022

טבלת דמי טיפול – מחירון 2021

טבלת דמי טיפול – מחירון 2020

אקומיוניטי – תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית בע"מ ("אקומיוניטי") הינה חברה הפועלת כ"גוף יישום מוכר" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומתפקידה לפעול ליישום קיום חובות יצרנים ויבואנים על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב – 2012 ("חוק פסולת אלקטרונית").

03-6704568

[email protected]

אימבר 7 קריית אריה, פתח תקווה

אקומיוניטי ברשת

צור קשר

אקומיוניטי - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית כל הזכויות שמורות © 2014