חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש

הרשמה לניוזלטר

העברת דיווחים
על פי החוק ודיווח מקוון

לכניסה למערכת הדיווחים של אקומיוניטי

החל מ-1 במרץ 2014 על כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים לדווח למשרד להגנת הסביבה דיווח חצי שנתי ודיווח שנתי של כל המידע המפורט בחוק. כל יבואן ויצרן שחתום בהסכם עם תאגיד יעביר את כל הדיווחים הרלונטים לתאגיד אקומיוניטי וממנו  יועברו כל דיווחי היצרנים והיבואנים  למשרד להגנת הסביבה. תאגיד אקומיוניטי מנחה ומסייע  לכל היצרנים והיבואנים הקשורים עמן כיצד לדווח למשרד באופן תקין ומסודר.

מועדי דיווח: מתי צריך לדווח לתאגיד אקומיוניטי?

חובת הדיווח חלה על כל יצרן ויבואן שהחוק חל עליו. הדיווח מתבצע שלוש פעמים בשנה באופן הבא:

  • עד 31 ביולי בכל שנה על היצרן או היבואן להעביר לאקומיוניטי דיווח עבור התקופה שמתחילה ב- 1 בינואר בכל שנה ומסתיימת ב–30 ביוני באותה השנה (דוח חצי שנתי מספר 1). אקומיוניטי תרכז את כלל דיווחי היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד 31 באוגוסט כמחויב בחוק.
  • עד 31 בינואר בכל שנה יש להעביר לאקומיוניטי דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 ביולי של השנה שחלפה ומסתיימת ב-31 בדצמבר בשנה שחלפה (דוח חצי שנתי מספר 2), אקומיוניטי תרכז את כלל דיווחי היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד 28 בפברואר כמחויב בחוק.
  • עד 30 באפריל בכל שנה יש להעביר לאקומיוניטי דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 בינואר בשנה שחלפה ומסתיימת ב-31 בדצמבר בשנה שחלפה (דיווח שנתי).

הדיווח השנתי צריך להיות מבוקר על ידי רואה חשבון של מגיש הדו”ח. אקומיוניטי תרכז את דיווחי כלל היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד ל–30 ביוני כמחויב בחוק.

האם  צריך לדווח גם לתאגיד אקומיוניטי וגם למשרד להגנת הסביבה?

לפי החוק, כל יצרן או יבואן שהתקשר עם תאגיד, “הגוף המוכר” יהיה התאגיד  האחראי לקיום חובות היצרן או היבואן, של חובת הדיווח, ולפיכך כל עוד ההתקשרות עם הגוף בתוקף, החובה היא להעביר את הדיווח לתאגיד עמו הנך קשור ואין צורך להעביר את הדיווח למשרד להגנת הסביבה.

כמשווק, כל זה רלוונטי לגביי? אני מחויב בדיווחים כמו יצרן או יבואן?

כמשווק, לא חלות עליך חובות דיווח אקטיביות למשרד להגנת הסביבה בדומה לאלה החלות על היצרנים והיבואנים. עם זאת, חובה עליך לנהל רישום פנימי של הפסולת שהתקבלה ברשותך (לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים). המשרד להגנת הסביבה רשאי לעיין ברישום ולדרוש מידע נוסף.

רוצים להישאר מעודכנים ולקבל את כל חדשות התאגיד?

השאירו כתובת דואר אלקטרוני ונדאג לעדכן אתכם