חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש

הרשמה לניוזלטר

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר “אקומיוניטי”

 

(להלן: “תנאי השימוש”)
כל משתמש באתר https://www.ecommunity-erp.co.il (להלן: “האתר”), המופעל ע”י אקומיוניטי – תאגיד חברתי למיחזור סולת אלקטרונית בע”מ  (להלן: “אקומיוניטי”), מאשר בזאת כי קרא את תנאי השימוש המפורטים להלן, ובעצם שימושו באתר מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם באופן בלתי מסויג ובלתי מותנה.
מטעמי נוחות בלבד, תנאי השימוש של האתר מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

המידע באתר

האתר מספק לציבור הרחב מידע כללי אודות פועלה והתנהלותה של אקומיוניטי (להלן: “המידע”). אקומיוניטי עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ומעודכן, בכל עת. עם זאת, אין ביכולתה של אקומיוניטי להיות אחראית לשלמות, מהימנות או נכונות המידע, ולהתאמתו למטרה או לשימוש מסוימים. לאור האמור, כל המידע המוצג ומפורסם באתר ניתן “כפי שהוא” (as is) ללא כל אחריות מצד אקומיוניטי לשלמותו, נכונותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו למטרה או השימוש בו.
מובהר בזאת כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, ואקומיוניטי מסירה מעצמה כל אחריות באשר לשימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו.
אין לפרש את המידע המוצג ומפורסם באתר כייעוץ משפטי, טיפול משפטי, עצה משפטית או חוות דעת משפטית, בשום סוג, אופן או צורה. אין לסמוך על המידע המוצג ומפורסם באתר לקבלת החלטות אישיות, משפטיות, כספיות ו/או אחרות. על המשתמש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו הספציפי.
אין לגזור או להסיק מהמידע המוצג ומפורסם באתר כל זכות ו/או זיקת הנאה.

זמינות האתר

אקומיוניטי משקיעה מאמצים רבים בתחזוקת האתר ושמה לעצמה למטרה להבטיח את זמינותו לציבור הרחב. עם זאת, אקומיוניטי אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יהיו חפים מכשלים או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או תקלות באשר הן. לאור האמור, לא תהיה למשתמש באתר כל טענה או דרישה כלפי אקומיוניטי בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד שייגרמו למשתמש, או לצד שלישי כלשהו, בגין סדירות האתר, זמינותו, תקינותו, תחזוקתו או כשלים שיתגלו בו.

קישורים

האתר עשוי לשלב ולכלול קישורים (hyperlinks) לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים חיצוניים”). אקומיוניטי איננה שולטת או מפקחת על תוכנם של האתרים החיצוניים, לרבות המידע המוצג ומפורסם בהם. עצם שילובם של הקישורים באתר אינו מעיד על הסכמתה של אקומיוניטי, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם של האתרים החיצוניים ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, ולכל היבט אחר בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי הביקור באתרים החיצוניים הוא על אחריות המשתמש בלבד ואקומיוניטי מסירה מעצמה כל אחריות, בעניין זה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והמידע הכלול בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינן של אקומיוניטי בלבד והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות (להלן: “המידע המוגן”).
אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את המידע המוגן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בלא רשות מפורשת מראש ובכתב של אקומיוניטי.

שינויים באתר ועדכונים

אקומיוניטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי השימוש מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו  או ליישום שלו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים יעודכנו באופן שוטף בדף תנאי השימוש שבאתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש והשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
אקומיוניטי עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר עצמו ובמידע המוצג ומפורסם בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ברירת דין וסמכות שיפוט

לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש ואלו יידונו אך ורק בכפוף לדיני מדינת ישראל.

רוצים להישאר מעודכנים ולקבל את כל חדשות התאגיד?

השאירו כתובת דואר אלקטרוני ונדאג לעדכן אתכם