תוכנית חינוכית לביצוע המורים

אנשי חינוך יקרים,

תאגיד אקומיוניטי פועל להגברת המודעות בציבור הישראלי בכלל ובקרב צעירים בפרט לטיפול נכון בפסולת אלקטרונית וסוללות, תוך שהוא שם דגש רב על קידום שילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל העבודה. בכך מאמינים שהפסולת האלקטרונית תהפוך מנטל לנכס!

לצורך כך פותחה תוכנית ייחודית בשם "ממחזרים ומחזירים לחברה"

התוכנית פועלת בבתי הספר באמצעות המורה שיבחר לכך.

התוכנית מאפשרת למורים לעסוק בנושא בכל שעה שמתאימה להם בעזרת אתר האיטרנרט ובו כלל החומרים לפעילות בנושא.

  • מערך שיעור אטרקטיבי וחווייתי לתלמידי בתי הספר היסודיים, כיתות ג'-ז'.
  • מצגת בשפה הערבית.
  • ערכת הסברה לצוות החינוכי אשר כוללת הנחיות להעברת השיעור, חומר רקע, הפעלות וכל מידע הנדרש להעברת השיעור בכיתה.
  • דפי פעילות יצירתית לתלמידים בכיתה (כלול בערכת ההסברה ודפי הפעילות).
  • סקר תושבים אותו יבצעו התלמידים כמשימת בית לאחר שעות הלימודים.
  • דף נתונים לאיסוף פסולת כיתתית.

לכלל המצגות והחומרים ניתן להיכנס באמצעות סיסמא אותה יקבלו אנשי הצוות החינוכי מנציגי אקומיוניטי ברשויות בהן התאגיד פועל.

  • סרטון אנימציה תהליך המחזור
התאגיד הכין סרטון אנימציה לתלמידי בתי הספר אשר מסכם את תהליך המחזור וחשיבותו, הסכנות הכרוכות בפסולת זו אם לא תטופל, השימוש הגובר במשאבי הטבע ומדגיש את רמת הצריכה הגבוהה בחברה של היום.
  • בעיית הפסולת בעולם

אקומיוניטי – תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית בע"מ ("אקומיוניטי") הינה חברה הפועלת כ"גוף יישום מוכר" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומתפקידה לפעול ליישום קיום חובות יצרנים ויבואנים על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב – 2012 ("חוק פסולת אלקטרונית").

03-6704568

[email protected]

אימבר 7 קריית אריה, פתח תקווה

אקומיוניטי ברשת

צור קשר

אקומיוניטי - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית כל הזכויות שמורות © 2014